Ariem 112 Poctep Feder

Fases do proxecto

  • 1ª Fase (1/01/2011 – 31/04/2011): Análise de métodos e modelos de xestión de emerxencias.

  • 2ª fase (1/01/2012 – 31/09/2012): Elaboración de protocolos de actuación e pactos de axuda mutua.

  • 3ª fase (1/12/2011 - 1/08/2012): Implantación e dotación de recursos comúns, formación e simulacros.

  • 4ª fase (1/09/2012 - 31/12/2012): Memoria e análise do cumprimento de obxectivos.