Ariem 112 Poctep Feder

Contacto

Axencia Galega de Emerxencias (Axega 112)

R. Roma, 25-27. Fontiñas

15703 Santiago de Compostela – A Coruña

Email: axega@xunta.es

Tel. 881 997 451