Ariem 112 Poctep Feder

Conformidade a estándares e accesibilidade desta web

Política de accesibilidade

A Axega no seu compromiso de favorecer a integración das persoas con minusvalidez, e independente dos dispositivos tecnolóxicos empregados para acceder á información.

Alcance

O alcance desta declaración de conformidade de accesibilidade e o de todas as páxinas do portal web ARIEM http://avpc.112galicia.org que manteñen a mesma cabeceira e pé que o da páxina de portada do portal.

Cumprimento de estándares

 • As páxinas deste sitio web cumpren con todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 Ás páxinas déaste sitio web cumpren todos vos requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 segundo a Norma UNE 139803:2004.

 • Cumprimento das normas WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) do W3C(World Wide Web Consortium), no seu nivel intermedio (AA).

 • A presentación baséase na recomendación do W3C sobre as Follas de Estilo en Cascada Nivel 2 Revisión 1 (CSS 2.1).

 • Empregouse a linguaxe de marcado XHTML na súa especificación 1.0 Transicional.

Recoméndase utilizar as versións máis recentes de navegadores tales como Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Konqueror, Internet Explorer, Safari, etc.

Data da última revisión

A última revisión sobre o nivel de accesibilidade deste portal foi realizada con data do 07/01/2013.

Uso das características de accesibilidade

O acceso ás características de accesibilidade varía entre os navegadores máis utilizados. Nesta sección descríbense os métodos concretos para sacar o maior partido ás facilidades que proporciona cada un deles.

Teclas de acceso rápido

O acceso ás ligazóns que teñen unha tecla de acceso rápido definida realízase pulsando distintas combinacións de teclas segundo o navegador:

 • Microsoft Internet Explorer: Pulse a combinación de teclas Alt tecla de acceso rápido e a continuación Retorno Enter.

 • Netscape e Firefox: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Alt, e a a tecla de acceso rápido.

 • Opera 7 e superior: Pulse a un tempo as teclas Shift (a empregada para escribir letras maiúsculas unha a unha) e Esc, sólteas e a continuación pulse só a tecla de acceso rápido.

 • En Macintosh a tecla Alt substitúese pola tecla Ctrl.

Neste portal web están dispoñibles as teclas de acceso rápidos:

0 - Ariem 1 - Mapa do portal 2 - Accesibilidade 3 - Atendémolo/a

Navegación

Para facilitar a navegación e identificación do portal, todas as páxinas do portal web manteñen compoñentes comúns como a cabeceira e pé de páxina.

A cabeceira contén principalmente:

Un espazo de utilidades:

 • Atendémolo/a

 • Accesibilidade

 • Mapa do portal

 • Versións idiomáticas do portal (Galego e Castelán)

Un menú principal con...

 • Proxecto

 • Participantes

 • Enlaces

 • Galería

 • Documentos

 • Contacto

O pé contén principalmente:

Enlaces  as páxinas de inicio da “Junta de Castilla y León, da “Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte”, da “AXEGA” e da “Xunta de Galicia”.